Over de familie Van Dijk

De oudste mij bekende stamvader is Wulphert JanszPersonen uit deze familie met een bijzonder verhaal

Maria van de Peppel


Maria van de Peppel werd ingeschreven in het geboorteregister van De Bilt op 19 juli 1833. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand schreef: vondeling op de hofstede de Blauwe Schorteldoek in de hooiberg gevonden, gewonden in een oude doek zonder enige kleding of enige kentekeningen, schijnende oud te zijn twee dagen. Zij kreeg de naam Vrijdag.

Zij werd ter hand gesteld aan Hendrica Chistina Welle huisvrouw van Wilhelmus Bos.
Op 1 augustus1856 (ze was inmiddels op 18 mei van dat jaar gehuwd met Hannes van Dijk) werd ze erkend onder de naam Maria van de Peppel.
Een bijzonderheid is dat bij het huwelijk Hannes van Dijk en Maria van de Peppel verklaarden "voor hunne dochter te erkennen . . het kind van het vrouwelijke geslacht genaamd Cornelia Vrijdag hetwelk op 27 september des vorigen jaars (in 1855 dus J.B.) alhier is geboren uit Maria Vrijdag volgens geboorteakte van dezelfde dag".
Op 11-12-1878 kreeg Cornelia in Amerongen een dochter: Cornelia (van Dijk). Op 13-11-1884 trouwde Cornelia met Aart Melis van Maanen. Aart Melis erkende Cornelia (van 1878) als zijn dochter en sedertdien heette deze kleindochter van Hannis van Dijk dus Cornelia van Maanen.
Link naar het gezinsoverzicht van Maria van de Peppel


Familie Henken

Hier komt t.z.t. het verhaal over de familie Henken