Veel gestelde vragen.

Klik op één van de vragen om het antwoord te openen.

Antwoord: Waarschijnlijk heb je je niet aangemeld bij de website: De gegevens van nog levende personen zijn om redenen van privacybescherming niet zichtbaar voor willekeurige bezoekers. Alleen bezoekers die een toegang van mij hebben gekregen en zich aanmelden kunnen die gegevens wel zien.

Antwoord:Een parenteel is in de genealogie een opstelling van een stamouderpaar of alleen een stamvader of een stammoeder (generatie I) met hun/zijn kinderen (generatie II) en al hun verdere afstammelingen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn uitgewerkt. Een parenteel lijkt een beetje op een omgedraaide kwartierstaat.

Antwoord:In de genealogie is een kwartierstaat een opstelling van de kwartierdragers of probanden (degenen van wie men uitgaat) met alle directe voorouders in mannelijke en vrouwelijke lijn. Per generatie verdubbelt het aantal personen. Een kwartierstaat lijkt een beetje op een omgedraaid parenteel. De naam is afgeleid van de vier kwartieren van een wapenschild, waarin men dan de wapens van de vier grootouders plaatste.

Aantwoord: Niet direct. Je kunt de gegevens in het systeem niet aanpassen.! Maar je kunt de knop Aanvulling/Suggestie gebruiken om aanvullingen of suggesties toe te sturen. Als je die knop gebruikt wordt de informatie over de persoon waarover je me iets wilt meedelen automatisch bij het bericht gevoegd. Na ontvangst zal ik je bericht beoordelen en eventueel in de database aanpassen zodat deze bij een volgende update zichtbaar zal zijn. Maar een belangrijke voorwaarde voor het toevoegen van informatie is dat er bronnen voor de informatie beschikbaar zijn. Dat kan betekenen dat ik je een mail stuur met een vraag om bewijzen of om op een andere manier je gegevens aan te tonen.