Familie Van den Brandhof

De oudste mij bekende stamvader is Berten ten Brandehof

De oudste bekende bewoner van "De Brandehof" is Berten ten Brandehove die omstreeks 1350 is geboren. Hem beschouw ik als de stamvader van de famlie Van den Brandhof.

De Brandehof

De Brandehof is een hofstede in Noord Deurningen. Er zijn documenten bekend uit 1392 waarin al sprake is van een hofstede met deze naam.
Ook nu anno 2020 bestaat in Denekamp nog steeds een boerderij met deze naam.
Over de geschiedenis van deze hofstede heb ik een aparte pagina gemaakt. Je kunt die pagina vinden door op de volgende link te klikken. Klik hier

Arend van den Brandhof

In 1813 begon de jonge Arend zijn studie godgeleerdheid in Utrecht. In 1817 stond hij ingeschreven als letterenstudent aan het atheneum van Franeker.
Hij was al tijdens zijn leven een predikant die de indruk wekte enigszins buiten de boot te vallen. Hij kreeg weinig beroepen, diende slechts twee kleine gemeenten, Schalkwijk (1821-1825) en Elst in Utrecht (1825-1845), en had nauwelijks bestuurlijke functies, noch binnen de classis Rhenen-Wijk, noch op provinciaal niveau. En toch had ds. Van den Brandhof ambities om nog eens wat anders te gaan doen.

Het kolonisatieplan om tweehonderd boerengezinnen naar Suriname te laten vertrekken was bedacht door drie predikanten: Benting, Copijn en Van den Brandhof. Het had de goedkeuring van de Nederlandse regering. Op 10 mei 1845 vertrok de eerste groep uit Nederland en vestigde zich in de plaats Voorzorg aan de Saramacca rivier. De kolonisatie werd een mislukking. Door epidemieŽn verloor de helft van de groep het leven. In 1849 vertrok een deel van de kolonisten naar een gebied ten westen van Paramaribo. Zij hadden succes en anderen volgden hun voorbeeld. In 1853 werd de kolonisatie bij Voorzorg officieel opgeheven. Het experiment had 600.000 gulden gekost, waarvan meer dan de helft was uitgegeven aan bestuurskosten. In 1855 schreven de boeren aan de Staten Generaal dat de Nederlander in Suriname werken kan en brood kan verdienen met eigen handenarbeid.
Zie ook website
en ook deze
en deze