Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 1,262

      1 2 3 4 5 ... 26» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1

Doopgetuige: Gerard v.d. Brandhof 
Branthof, Johannes (I1044450627)
 
2

Doopgetuige: Gerard v.d. Brandhof 
Copijn, Dirk (I1044450705)
 
3

Getuige: Gerard v.d. Brandhof
Getuige: Gerard v.d. Brandhof 
Gezin F452
 
4

Getuige: Gerard v.d. Brandhof
Getuige: Gerard v.d. Brandhof 
Gezin F467
 
5

Getuige: Gezinsblad Ede
Getuige: Gezinsblad Ede 
Gezin F209
 
6

Getuige: Gezinsblad Ede
Getuige: Gezinsblad Ede 
Gezin F272
 
7

Getuige: Kwartierstaat Albert de Vries
Getuige: Kwartierstaat Albert de Vries 
Gezin F339
 
8

Getuige: Kwartierstaat Albert de Vries
Getuige: Kwartierstaat Albert de Vries 
Gezin F548
 
9
Bron: Kwartierstaat Albert de Vries

VIII.5 Aerd Willemze de Koning, Landbouwer, gedoopt op 15-04-1759 te Emmikhuizen, overleden op 21-11-1844 om 20.00 uur te Renswoude op 85-jarige leeftijd.Gehuwd voor de kerk (1) op 31-jarige leeftijd op 18-03-1791 te Renswoude met Willemijntje Janse van de Hoef, geboren te Ederveen. Gehuwd voor de kerk(2) op 37-jarige leeftijd op 05-05-1796 te Renswoude met Maatje Janse van Peppel, geboren circa 1760 te Renswoude.
Uit het eerste huwelijk:
1. JanAerdse de Koning (zie IX.1). Uit het tweedehuwelijk: 2. Willem Aerdse de Koning (zie IX.3).
3. Jan Teunisse Aerdse de Koning, gedoopt op 31-12-1797te Ederveen.
4. Grietje Aerdse de Koning, gedoopt op 09-06-1799 te Ederveen. Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 07-12-1822 te Woudenbergmet Jacob Budding, 24 jaar oud, gedoopt op 06-05-1798 te Woudenberg, zoon van Simon Budding en Cornelia Roffelaar of Dronselaar.
5. Jannigje de Koning,gedoopt op 19-04-1801 te Renswoude, overleden op 10-04-1876 om 23.00 uur te Renswoude op 74-jarige leeftijd. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-02-1825te Renswoude met Albert van de Vliert, 30 jaar oud, geboren op 16-03-1794 te Renswoude, overleden op 09-08-1847 om 05.00 uur te Renswoude op 53-jarigeleeftijd, zoon van Aart Teunisse vande Vliert en Dirkje Koudijs.
6. Petertje Aerdse de Koning, gedoopt op 18-09-1803 te Renswoude.
7. Roelof Aerdsede Koning, gedoopt op 21-09-1806 te Renswoude.
8. Jan de Koning, gedoopt op 05-03-1809 te Renswoude, overleden op 20-09-1830 om 12.00 uur te Renswoudeop 21-jarige leeftijd.
9. Petertje Aerdse de Koning, gedoopt op 23-06-1811 te Emmikhuizen, overleden op 19-09-1871 om 21.00 uur te Renswoude op 60-jarigeleeftijd. Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 15-11-1834 te Renswoudemet Jan van den Berkhof, 34 jaar oud, geboren op 07-01-1800 te Leersum,overleden op 21-01-1888 om 08.30 uur te Renswoude op 88-jarige leeftijd, zoon van Willem van den Berkhof en Rikje van de Meent. 
Gezin F903
 
10 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F221
 
11 Als Willem in 1831 met Aaltje Bosch trouwt hebben zij al twee kinderen. Deze worden niet erkend, dus zijn al wettige kinderen. Het trouwjaar klopt.Ermoet een proces zijn te Amersfoort voor de rechtbank van eerste aanleg 09-09-1824. Waarschijnlijk zal dat verklaren dat hij niet in 1824 maar pasin 1831 is getrouwd.  Gezin F1546346601
 
12 "Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek X" (1937) 112:
Op 26 jarigen leeftijd werd Van den Brandhof ter beschikking gesteld van den gouverneur van Suriname om in ambtelijke betrekking te worden benoemd.Tusschen 1863 en 1882 stond hij als distritscommissaris aan het hoofd van verschillende districten.Ook was hij tijdelijk belast met de functien agent-generaalvoor de emigratie.
Bij Koninklijk Besluit van 14 september 1882 werd hij benoemd tot gouverneur van Curacao, welk ambt hij 18 October daaraanvolgend aanvaardde. Zijnbestuur heeft zich gekenmerkt tot een tiental vette jaren in de curacaosche geschiedenis, de eenige in de 19e eeuw, waarin geen steun van het moederlandnoodig was. In 1885 werd de Hendrikschool geopend en ook het r.k.-onderwijs ging vooruit. De kolonie werd in 1887 opgenomen in het Fransche kabelnet,de beide oevers van de hoofdstad (Willemstad en Ottraband) werden door een schipbrug verbonden; over het waaigat kwam de Van den Brandhofbrug te liggen,die tot 1928 in gebruik bleef. In 1888 had de herdenking van de afschaffing van de slavernij plaats. Met Venezuela ontstonden acute moeilijkheden,die haar oplossing vonden in de uitzetting van de rebellen Goda en P. Obregon Silva, welke laatste in een open brief aan de gouverneur zich over zijnuitzetting beklaagde. In 1890 werd gouverneur van den Brandhof eervol ontslagen.
Zie familiebescheiden; Amelunxen, De geschiedenis van Curacao opnieuw verteld. de Gaay Fortman 
van den Brandhof, Nikolaas (I1044450564)
 
13 # Er zijn enkele problemen met betrekking tot deze dame. Ze zou zijn gedoopt op 22-1-1796 en getrouwd op 29-1-1808. Dat zou betekenen dat ze niet alsbaby werd gedoopt. Tenzij ze trouwde op haar 12/13e jaar. In de archieven kan ik eigenlijk ook niets vinden over haar overlijden.
Ik vond onderstaande gegevens in WieWasWie. De originele akte die daarbij hoort zag ik ook. Als dit dezelfde dame betreft als de echtgenote van onzeJelis van Dijk, Dan zou ze zijn geboren omstreeks 1786.

Ik ben er nog niet uit.
-----------------------------------
Overledene Petronella van der Voort
Geslacht Vrouw
Leeftijd 81

Vader Gerrit van der Voort

Moeder Barbara Blokhuizen

Partner Jelis van Dijk

Gebeurtenis Overlijden
Datum 05-09-1866
Gebeurtenisplaats Renswoude

Documenttype BS Overlijden
Erfgoedinstelling Het Utrechts Archief
Plaats instelling Utrecht
Collectiegebied Utrecht
Archief 481
Registratienummer 1151-22
Aktenummer 13
Registratiedatum 07-09-1866
Akteplaats Renswoude
Collectie Renswoude 1866 # 
van de Voort, Pieternella (I1044452299)
 
14 #(Onderzoek):Aris Cornelissen van Ginkel, ged. Leersum 11-10-1744, tr. Amerongen 05-12-1773 Cornelia Brands van Selder, wed. Bart Wulfertsen van Meerveld,geb. op Taienhorst onder Amerongen, ged. Scherpenzeel 03-10-1745, dr. van Brand Cornelissen van Selder en Gerritje Gerrits van Lambalgen# van Selder, Neeltje (I1044452061)
 
15 's middags om 4 ure van den Brandhof, Gerrithe Neeltje (I1044450395)
 
16 's middags om 4 ure van den Brandhof, Hendrik (I1044450426)
 
17 's middags om 6 ure van den Brandhof, Evert (I1044450353)
 
18 's nachts om 1 ure van den Brandhof, Hein (I1044450412)
 
19 's nachts om 2 ure van den Brandhof, Alida (I1044450259)
 
20 's nachts om 2 ure) van den Brandhof, Maria (I1044450527)
 
21 's nachts om 3 ure van den Brandhof, Maria Johanna (I1044450530)
 
22 (datum van doop van broer met dezelfde naam) Overvest, Jan (I1044451891)
 
23 (in de Melm) Jacobs, Aaltje (I1044451557)
 
24 (Medical):Leed aan de ziekte van Meniere van Roekel, Eduard Jacob (I1044451980)
 
25 (Notariële akte) op 16 december 1724.Bron 2

Akteinv.nr. U175a1, aktenr. 182, d.d. 16-12-1724
AktesoortOpenbare verkoping
NotarisW. VAN DAM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven ab intestato Teunis Jansen Westeneng:
Naam eerste partij: Reyer Jansen Westeneng
Naam eerste partij: Aert Jansen Lockhorst
Naam echtgenote eerste partij: x Maegjen Jans Westeneng
Naam eerste partij: Jacob Carelsen van Loenen
Naam echtgenote eerste partij: x Dirckjen Jans Westeneng
Naam eerste partij: Rutger van Ginckel
Naam echtgenote eerste partij: x Maria Jans Westeneng
Naam eerste partij: Jan Jansen van Renswoude
Naam echtgenote eerste partij: x Hendrina Jans Westeneng
Naam eerste partij: onmondige kinderen + NN Jansen Westenengh en + Neeltjen Jans
Naam tweede partij: Jan van Dam
Beroep tweede partij: secretaris tot Doorn
Soort onroerend goed: 6 mergen boulandt
Ligging onroerend goed: Heerenweg
Belendingen onroerend goed: achter en boven: Willem Overeem andere zyde: N.N., weduwe van Willem van Dyck
Gerecht onroerend goed: Doorn, ontrent de Horst 120 
Westeneng, Maria Jans (I1071414879)
 
26 (Onderzoek):
Aanvankelijk had ik als datum overlijden genoteerd 25-1-1865. Maar WieWasWie is duidelijk 25-10-1865 
van Beek, Wouter Dirksen (I1071415057)
 
27 (Onderzoek):De geboortedatum die ik heb genoteerd is 3-11-1610 Maar volgens mijn gegevens overleed de moeder in 1601. Dat kan dus niet kloppen. Lagerweij, Dirk (I1071414170)
 
28 (Onderzoek):Er is een overlijdensakte van de partner van Johannes Arendse van den Brandhof. De naam van de overledene is:
Neeltje Gerritszen, 86 jaar oud
Vader van de overledene: Johannes Gerritszen
Moeder van de overledene: Neeltje Teunissen 
van den Brandhof, Neeltje Hendrikse (I1044450557)
 
29 (Onderzoek):Ik heb moeite met de dochter Cornelia geboren 16-1-1814. Zowel bij de geboorte staat vermeld als moeder Maria Bos maar als vader staatvermeld Jan Cornelis Veldhuizen.
Er zijn twee mogelijkheden:
Maria Jacobs van Kooten wordt in die akten Maria Bos genoemd of:
Cornelia is de dochter van een andere vrouw dan de andere kinderen.

Nu (15-5-2020) denk ik toch dat het om dezelfde vrouw gaat: De vader van Maria heette Jacob . . . . van Kooten; dus is het niet zo vreemd dat MariaJacobs van Koosten werd genoemd. 
van Kooten, Maria (I1071413666)
 
30 (Onderzoek):Ik vond onderstaande vermelding in WieWasWie. Mijn eerste ingeving was dat dit om dezelfde persoon ging. Maar bij nadere beschouwing hebik daarover mijn twijfels en denk ik dat het niet dezelfde persoon is.

Overledene Cunera van Soest
Beroep geen beroep vermeld
Geslacht Vrouw
Leeftijd 75 Jaar
Vader Carel van Soest
Beroep geen beroep vermeld
Moeder Cornelia van Fulpen
Beroep geen beroep vermeld
Partner Carel van Wiggen
Gebeurtenis Overlijden
Datum 10-05-1849
Gebeurtenisplaats Culemborg
Documenttype BS Overlijden
Erfgoedinstelling Gelders Archief
Plaats instelling Arnhem
Collectiegebied Gelderland
Archief 0207
Registratienummer 5839
Aktenummer 56
Registratiedatum 12-05-1849
Akteplaats Culemborg
Collectie Burgerlijke stand 
van Soest, Kuijntje (I1071414606)
 
31 (Onderzoek):In enkele akten wordt ze Marritje genoemd, maar net zo vaak Martha (bijv. huwelijksakte, overlijdensakte) van Ginkel, Marritje (I1071413114)
 
32 (Onderzoek):In stamboom Hans Meijder (Genealogieonline) wordt een doopdatum genoemd: 11 augustus 1799 in Hoevelaken. Tijsseling, Betje (I1044452135)
 
33 (Onderzoek):Op 1-9-2019 de gegevens op een aantal punten aangepast naar aanleiding van de gedocumenteerde kwartierstaat samengesteld door Cor Slokhttp://corslok.nl/familie/opasl/kpoel.htm. Wulphert Jansz (I1071413735)
 
34 (Onderzoek):Op 17-7-2020 gegevens rondom dit gezin aangepast en aangevuld van de Hoef, Jan Evertzen (I1044451492)
 
35 (Onderzoek):Op 4-5-2020 vergeleken met Stamboom Engelen - De Klein op GenealogieOnline
 
Haverkamp, Aartje (I1044451426)
 
36 (Onderzoek):Uit het geboorteregister van de gemeente Leersum, aktenummer 7, blijkt dat
Op: 05-02-1904 aangifte is gedaan dat
Op: 03-02-1904 is geboren een dochter
Naam: Jannigje Henken
Vader is: Jan Henken

Moeder is: Grietje van Ginkel

Opmerkingen: Vader 51 jaar, Landbouwer. 
Henken, Jannigje (I1071413229)
 
37 (Onderzoek):Wilma van Roekel noemde 26-5-1776 als geboortedatum. Volgens Ingrid en Cees Tinbergen is dat de doopdatum. van Soest, Hendrik (I1071413254)
 
38 (Onderzoek):Wordt in huwelijksakte van zoon Hannis ook Hannis genoemd. Volgens Van Dijk is de geboortedatum 6-5-1783
 
van Dijk, Johannis (I1044450937)
 
39 (Onderzoek):Zegert Vis heeft de volgende gegevens genoteerd:
Hij is geboren in het jaar 1738.
Hij werd gedoopt op 20 april 1738 in Amerongen, Utrecht, Nederland.
Hij is overleden in het jaar 1795, hij was toen 57 jaar oud.
Hij is begraven op 5 februari 1795 in Renswoude, Utrecht, Nederland. 
van Langelaar, Geurt Dirkse (I1071414758)
 
40 (Onderzoek):Zou dit dezelfde persoon zijn als D. Henken die vermeld staat als kind van Jan Henken en Grietje van Ginkel? Henken, Dirkje (I1071413533)
 
41 (Research):1850 25j. arbeider
1889 arbeider w. Renkum 
Veenendaal, Johannis (I1044452166)
 
42 (Research):De data van geboorte en overlijden zijn naar mijn gevoel zeer ruim.
Op 23-2-2020 nog weer eens gezocht maar geen aanvullende gegevens gevonden.

Van Steenbeek www.van-steenbeek.eu geeft als doopdatum 3-10-1694 in Barneveld.

Informatie van dezelfde stamboom:
Van Maas Haverkamp zijn twee begraafinschrijvingen gevonden in Lunteren (waarschijnlijk één van hemzelf en één van zijn vrouw). Dit betreft dedata 06 april 1774 en 03 april 1774. 
Haverkamp, Maas Geurtsen (I1071413772)
 
43 (Research):De geboortedatum die ik heb genoteerd voor de zoon Dirk is 3-11-1610 Maar volgens mijn gegevens overleed de moeder in 1601. Dat kan dusniet kloppen.
 
Gerritgen (I1071414173)
 
44 (Research):De gegevens zijn betrouwbaar, zijn bij de bronnen goed gedocumenteerd. van de Kieft, Stijntje (I1071414329)
 
45 (Research):De volgende opmerking staat in Adsfaer maar kan niet kloppen
1861 arb. w. Renkum 
Evers, Egbert (I1044451125)
 
46 (Research):Er zijn wel wat gegevens te vinden die een verband lijken te hebben met deze dame, maar ik heb nog weinig redelijk betrouwbare informatiekunnen vinden.
In dat kader is het al de vraag of de «b»doopdatum«/b» 4 april 1714 is: Ik heb het «b»Hervormd doopboek van Ingen «/b»gezien op Open Archieven,daarin staat alleen genoteerd dat ze gedoopt is in april, maar er is geen dag vermeld. In dat zelfde boek wordt wel de moeder genoemd: Elisabeth WillemsdrSterck en van de vader wordt alleen de achternaam genoemd. 
Dorland, Aeltjen (I1071414587)
 
47 (Research):Geboorteakte opzoeken in Ede. Evers, Martinus (I1044451139)
 
48 (Research):Geconcludeerd op gegevens van het huwelijk van Fredrik Christiaan Wicart Wicart, Anna Christina (I61)
 
49 (Research):Gelet op een aantal aspecten lijkt het mij aannemelijk dat Gerritje de dochter is van Aart Hendriksen en Neeltje Dirksen van Ravenhorst.In het DTB Trouwen met Hendrik van Ravenhorst is er sprake van Gerrigje Arrisdr van Ginkel van Ginkel, Gerritje (I1044451249)
 
50 (Research):Gerard v.d. Brandhof zet een vraagteken bij deze relatie
 
Walters, Ray (I1044452327)
 

      1 2 3 4 5 ... 26» Volgende»