Gezinsblad
woman‎Gijsbertje Aarts van 't Bovenend‏‎
Gedoopt ‎15 okt 1719 Woudenberg‎

Gehuwd ‎24 aug 1738 Woudenberg (26 jaar gehuwd) met:

manWulfert Teunissen Meerveld‏, zoon van Teunis Jacobsz van Meerrevelt en Marijtje Arissen‏.
Gedoopt ‎8 mei 1698 Scherpenzeel, overleden ‎11 jan 1765 Amerongen in de Groep‎, ongeveer 66 jaar, 1e huwelijk met: Geertje van de Lagemaat, ‎2e huwelijk met: Gijsbertje Aarts van 't Bovenend
Boedelscheiding van de nalatenschap van Wulpher Theunissen, ov. 11-01-1765 in de Groep onder Amerongen, eerst wed. Geertje Barten, daarna wed. Gijsbertje Aartzen. Twee kinderen uit het 1e huw.: Teunis en Bart Wulphersen. Vier kinderen uit zijn 2e huw.: Maritje (getrouwd met Erris Gerritse Cleijnveld), Gerrit, Evertje en Aart Wulphersen. Teunis en Bart Wulphersen krijgen samen 400 gulden als erfgenamen van hun vooroverleden zuster Johanna Wulphersen. Volgt boedelscheiding. Bart Wulphersen: een hofstede aan de Groep onder Amerongen. Gerrit Wulphersen: een hofstede aan de Groep onder Amerongen. Maritje Wulphersen: de hofstede De Bieshaar onder Leusden. Teunis Wulphersen: 5/6 deel van de hofstede De Lagemaat, door hem gebruikt, t.w.v. 2250 gulden. Daarvan moet hij 550 gulden uitkeren aan Aart Wulphersen. Aart Wulphersen krijgt bij mondigheid nog eens 450 gulden. Zijn voogd is Gerrit Aartsen. Evertje Wulphersen krijgt een contante som geld.
De opbrengst van de op 19-12-1768 verkochte bomen moet ook worden verdeeld onder de zes erfgenamen. Boedelinventaris gemaakt voor not. Antonij Voskuijld.d. 10-01-1765. (Recht. Arch. Woudenberg 2347, blz. 41, 42, 43, 44, 45; 09-03-1769)

Uit dit huwelijk 4 kinderen: Maritje, Gerrit, Evertje en Aart.

Kind:

1.
manGerrit (Wulfersen) van Meerveld‏ Komt ook voor Wulphersen Wulphertsen, Wulfers
Gedoopt ‎25 okt 1744 Scherpenzeel, overleden ‎4 sep 1827 Stoutenberg‎, ongeveer 82 jaar
In 1774 levert Gerrit Wulpherse, won. bij Arien van den Haar op Voskuilen zijn akte van indemniteit in (Gem. Arch. Woudenberg 222; 23-11-1774).
In 1775 haalt Gerrit Wulpherse x Aaltje Jans van Voskuilen en kind Wulpher Gerritsz (3 maanden) hun akte van indemniteit op en vertrekken naar Stoutenburg(Recht. Arch. Woudenberg 222; 05-06-1775).
Matthijs Lagerweij, gerechtsbode verkoopt namens de erfgenamen van Teunis Gerritze van Voskuijl en zijn vrouw Ariaantje Hannisse aan Gerrit Meerveldruim twee morgen land in het Laag Erf.Oost: Davelaar, west: de Leeg Erfseweg, zuid: de Kleine Lageweij, noord: Groot Landaas. Koopakte d.d. 01-08-1791.(Dorpsgerecht Woudenberg 2348, blz.185, 186; 24-12-1792).
In 1805 laten Gerrit Wulfersen Meerveld x Aaltje Jansen Voskuijlen, won. Stoutenburg hun testament op de langstlevende maken. Octrooi 24-04-1805 (AT051a005,nr. 59, f. 231; 26-04-1805).
In 1807 koop Gerrit Wulven Meerveld voor f 4000,= de boerderij ´t Erf op Voskuilen met 34 morgen land van het gemeentebestuur van Amersfoort (Recht.Arch. Woudenberg 2350,2351; 16-02-1808; koop 25-05-1807; publiek gekocht voor het gerecht van Amersfoort op 21-05-1807). Dit was de boerderij waarzijn vrouw Aaltje was geboren. Zij zwager Evert Jansz Voskuilen blijft (pacht)boer.
In 1810 worden de huw. voorw. opgemaakt tussen Gerrit Wulfersen Meerveld en Maria Willemse Westerveld. Gerrit brengt zijn bezit in en Maria haar kleding,sieraden en f 300,= (AT051a009, nr. 372; 17-09-1810).
In 1812 is Gerrit Wulven Meerveld, won. Koedijk onder Hoevelaken en bij ov. zijn zoon Wulfert Meerveld, won. Driftakker onder Hoevelaken, voogd overde kinderen van Elisabeth van Heukenhorst, wed. Evert Jansen Voskuijlen, landvrouw, won. Voskuijlen (Not. Leusden 975, nr. 64; 18-06-1812).
In 1816 benoemd hij zijn zoons Wulfert en Jan als voogden over zijn mi.j. kinderen (Not. van den Hengel, Leusden,nr. 274; 01-07-1816).In 1817 maaktGerrit Wulfersen Meerveld zijn testament (Not. Van den Hengel, Leusden; 26-12-1817).
In 1818 verkopen Aaltje van Maanen, wed. Gerrit Janse Voskuijlen, won. Scherpenzeel met haar kinderen Hendrikje en Jan samen met Gerrit Wulferse Meerveld,landbouwer op Koedijk onder Stoutenburg ruim 1 ½ morgen bouwland, genaamd Oostindien te Amersfoort voor f 600,= aan Michiel Lagerweij, koopman teAmersfoort (AT056a010, nr. 187; 27-11-1818).
In 1822 leent Gerrit Meerveld f 800,= aan zijn zoon Jan Meerveld, won. Voskuilen (Not. Leusden 980, nr. 112; 02-07-1822).
In 1827 wordt er, na ov. van Gerrit Wulfersen Meerveld, een boedelinventaris opgemaakt. Hij heeft naast ´t Erf ook bezittingen in Koedijk onder Amersfoorten in ’t Laage Erf onder Woudenberg en land onder Bunschoten (AT055f013 nr. 1212; 31-10/03-11-1827).
In 1827 verkopen de erven Gerrit Wulfersen Meerveld voor f 3735,= de boerderij ´t Erf met ruim 29 bunder land aan Jan Meerveld, pachter van dezeboerderij (AT055f013, nr. 1247; 21-12-1827).
In 1829 vindt er boedelscheiding plaats tussen Maria Willemsen Westerveld, wed. Gerrit Wulfersen Meerveld en haar zeven kinderen. Totale erfenis f18.437,=. Ieder krijgt f 2197,= (AT055f016, nr. 1475; 20-01-1829).