Gezinsblad
woman‎Sophia van Kolfschoten‏‎
Gedoopt ‎24 sep 1713 Scherpenzeel, overleden ‎voor 1791 op Sniddelaar‎, ongeveer 78 jaar
In 1764 koopt Fijtje Willems, wed. Rijk Gerritsen van Erris Breunissen x Gerritje Aartsen voor 975 gl. de boerderij Wulfshaar (Zevenmorgen) onder Donkelaar(AT041a003, nr. 28; 26-10-1764. Recht. Arch. Leusden 1053, 1155 en 1157; 26-10-1764).
In 1765 wordt er een boedelinventaris gemaakt na ov. van Rijk Gerritsen. Deze bestaat uit Groot Sniddelaar, Klein Sniddelaar, van ouds genaamd de Wolfshaar,belast met 600 gl. t.b.v. Gijsbert Jacobse Koudijs, zwager. Volgt boedelscheiding. Fijtje krijgt Klein Sniddelaar en de kinderen Gerrit en NeeltjeRjksen krijgen Groot Sniddelaar met de inboedel (AT041a003, nr. 26; 06-09-1765).
Ca. 1795 vindt er boedelscheiding plaats tussen Fijtje Willemsen, wed. Cornelis Willemsen, gewoond hebbende op de Wulfhaaf onder Leusden en haar broersGerrit, Peter en de reeds ov. Gijsbert Willemsen. Zij koopt hen uit voor 850 gl. (AT045a020, fol. 1, nr. 1; ca. 1795).
In 1796 verkoopt Fijtje Willems, wed. Rijk Gerritsen, won. Wulfhaaf onder Donkelaar deze boerderij voor 1300 gl. aan Jan Hannesse Ravesloot, won. Leusbroek(AT045a021, fol. 334, nr. 89; 05-10-1796).

Gehuwd ‎25 mrt 1739 Scherpenzeel (23 of 24 jaar gehuwd) met:

manRijk Gerritsen‏
Gedoopt ‎4 mei 1704 Scherpenzeel op Voskuijlen, overleden ‎1763 op Sniddelaar‎, ongeveer 59 jaar
Van 1744-1756 huurt Rijck Gerritsz de boerderij Kouwenhoven met de Kouwenhoverkamp-west van het Mariënconvent in Amersfoort.
In 1751 koopt Rijk Gerritsen, won. Kouwenhoven van de erven Jeremias Thiens voor 2110 gl. de boerderij Groot Sniddelaar (AT038a003; 18-12-1751.Recht. Arch. Leusden 1053, 1155, 1157;02-06-1752; Stadsarchief Amersfoort 148, 40epenning; 01-06-1752).

Kind:

1.
womanNeeltje Rijksen Voskuilen‏
Gedoopt ‎18 jul 1751 Scherpenzeel op Kouwenhoven, overleden ‎28 nov 1814 Leusden Bij ov. Neeltje Rijksen Voskuilen laat zij 6 kinderen na, waarvan 3 voorkinderen, zijnde alle zes kinderen meerderjarig. 28-11-1814, akte Ut-archief 481/392/20‎, ongeveer 63 jaar


Gezinsblad
2e huwelijk/ relatie
woman‎Sophia van Kolfschoten‏‎

Huwelijk/relatie met:

manCornelis van Soest‏
Gedoopt ‎10 apr 1735 Scherpenzeel‎