Bronnen voor de stamboom

Voor het samenstellen van deze stamboom heb ik gebruik gemaakt van heel veel bronnen.

  • In het begin heb ik heel veel persoonlijke informatie ingewonnen bij familieleden.
  • Ik bezocht veel archieven; Zowel plaatselijke alsook provinciale archieven.
  • Soms leverde een collega genealoog informatie.
  • Maar ook maakte ik gebruik van de databases van instanties die de gegevens bewaren en voor bestudering beschikbaar stellen.
Bronnen van andere genealogen:
  • Maatwerk Heel veel informatie over de familie Ter Maaten vond ik in het boek Maatwerk met de geschiedenis over de genoemde familie.
  • Gerard van den Brandhof (Naar de website van Gerard van den Brandhof heb ik geen link, omdat mij zijn aanwezigheid op het internet niet bekend is.)
  • Teus Schimmel
  • Cor Slok
  • Ingrid en Cees Tinbergen

Veel aanvullingen en of correcties vond ik in verzamelingen stambomen van andere onderzoekers.

Bronnen van instanties: